You are currently viewing ประเภทของซอฟต์แวร์

ประเภทของซอฟต์แวร์

  • Post author:
  • Post category:Blogging

โดยส่วนใหญ่แล้วเรามักจะรู้จักแต่โปรแกรมในคอมพิวเตอร์กันอย่างเดียวเท่านั้น ซึ่งมักจะไม่รู้กันว่าจริงๆแล้วมันถูกเรียกว่า Software เพราะว่ามันเป็นโปรแกรมที่ถูกทำขึ้นมาโดยใช้โปรแกรมที่เขียนขึ้นมาด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการสั่งงานคอมพิวเตอร์เพื่อให้มันทำงานได้เป็นขั้นเป็นตอน ดังนั้นการที่โปรแกรมที่จะถูกใช้นั้นก็มักจะถูกเขียนมาด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ เพื่อให้มันสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมันก็ถูกเรียกว่าซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์ระบบ

System Software มันก็คือซอฟต์แวร์ระบบนั่นเอง ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วซอฟต์แวร์ประเภทนี้มันมักจะใช้ในการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ และมันมักจะมีอยู่ในคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องจะถูกเรียกว่าระบบปฏิบัติการนั่นเองโดยจะใช้คำสั่งเป็นตัวอักษรไม่ว่าจะเป็น windows unix Linux เป็นต้นซึ่งมันจะถูกนำมาใช้กับคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นระบบ

ซอฟต์แวร์ประยุกต์

ต้องบอกก่อนว่าสำหรับซอฟต์แวร์ประยุกต์นั้น มันก็แตกต่างจากซอฟต์แวร์ระบบอยู่เพราะว่าซอฟต์แวร์ประยุกต์นั้นโดยส่วนมาก มันจะเป็นการประยุกต์ให้ใช้งานแต่ละประเภท เพื่อให้มันใช้งานที่เข้ากับงานของแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์ เพื่อพิมพ์เอกสารหรือว่าซอฟต์แวร์ในการคิดคำนวณ หรือแม้แต่ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลต่างๆ รวมถึงซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการนำเสนองานด้วย ซึ่งแต่ละตัวนั้นก็ถูกทำออกมาเพื่อลักษณะงานของมันโดยเฉพาะ

ไวรัส

อย่างที่รู้กันดีว่าปกติแล้วคอมพิวเตอร์นั้นมักจะใช้งานได้ดีอยู่แล้ว ถ้าไม่เกิดมีไวรัสหรือมีปัญหาอะไรดังนั้นต้องบอกเลยว่าไวรัสนั้น มันเป็นสิ่งที่ทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณนั้นไม่สามารถใช้งานได้ดีสักเท่าไหร่นัก ดังนั้นเราจึงมีการติดตั้งซอฟต์แวร์เพื่อควบคุมและป้องกันไวรัสนั่นเอง ซึ่งเราจะเห็นได้เลยว่าคอมพิวเตอร์ทุกตัวนั้นจะถูกติดตั้งซอฟต์แวร์แอนตี้ไวรัส เพื่อป้องกันและสามารถลบล้างหรือฆ่าไวรัสได้นั่นเอง